ทำความรู้จักกับข้อสอบ IELTS

IELTS มีกี่ประเภท อะไรบ้าง IELTS แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ สำหรับ IELTS (Academic/General Training) และ IELTS for UKVI (Academic/General Training) ไม่มีความแตกต่างกัน มีความเหมือนกันทั้งในส่วนของเนื้อหา รูปแบบการสอบ ความยากง่ายของข้อสอบ และการให้คะแนน แต่ใบรายงานผลการสอบของคุณนั้น จะมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย นั่นคือ IELTS UKVI จะมีสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่า คุณได้เข้าสอบ IELTS ในสถานที่สอบซึ่งผ่านการรับรองจากกระทรวงมหาดไทยแห่งสหราชอาณาจักร (Secure English Language Test, SELT) หากต้องการศึกษาในสหราชอาณาจักรหรือสมัครลงทะเบียนทางวิชาชีพ จะต้องสอบ IELTS Academic เพื่อขอวีซ่าไปยังสหราชอาณาจักร ค่าสอบ IELTS  IELTS Regular (แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์): 7,350 บาท IELTS UKVI (แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์): 7,710 บาท IELTS…

Read More

สรุป Grammar: Participial Phrases

โดยครูพลอย บีรันเต้ Participial Phrase คือวลีที่มี participle เป็นคำหลัก ทำหน้าที่เป็นส่วนขยาย participle มี 2 แบบ ได้แก่ 1.      Present Participle → v-ing → ความหมายเป็น active – นามที่ v-ing ขยายเป็นผู้ทำ v-ing นั้น 2.      Past Participle → v-3 → ความหมายเป็น passive – นามที่ v-3 ขยายเป็นผู้ถูกกระทำด้วย v-3 นั้น การันตีด้วยนักเรียนกว่า 40,000 คน 80% สอบได้คะแนนตามที่ต้องการ สอบเข้าแพทย์จุฬา วิศวะจุฬา เภสัช พร้อมประกาศณียบัตรหลังเรียนจบ

Read More

เรื่องต้องรู้ก่อนสอบ A–LEVEL (ภาษาอังกฤษ) กับครูพลอยบีรันเต้

Recap เรื่องต้องรู้ก่อนสอบ A–LEVEL กับครูพลอยบีรันเต้ข้อสอบพัฒนามาจากข้อสอบวิชาสามัญ จึงมีรูปแบบคล้าย ๆ กัน ข้อสอบ A-Level เป็นข้อสอบรายวิชาสามัญที่เน้นการนำความรู้ไปใช้งาน (Applied Knowledge)จำนวนข้อสอบรวม 80 ข้อคะแนนเต็ม 100 คะแนนประเภทข้อสอบ ปรนัย (multiple choice) (ข่าวดีคือลดจาก 5 ตัวเลือกเหลือ 4 ตัวเลือก)ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาทีในรายวิชาภาษาอังกฤษแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ทักษะการฟังและการพูด (Listening and Speaking Skills) (20 ข้อ 25 คะแนน)แบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ ดังต่อไปนี้-เติมบทสนทนาแบบสั้น (Short Conversation) จำนวน 3 บทสนทนาจำนวนข้อคำถาม (4 ข้อ/บทสนทนา รวม 12 ข้อ)-เติมบทสนทนาแบบยาว (Long Conversation) จำนวน 1 บทสนทนาจำนวนข้อคำถาม (8 ข้อ/บทสนทนา…

Read More

5 เทคนิค ต้องรู้ก่อนสอบเตรียมอุดม

1.รู้วิธีเดาศัพท์ ทั้งเดาจากรากศัพท์ และเดาจากบริบท 2.ทำ reading ต้องรู้จักวิธี skim เพื่อจับใจความสำคัญ (สำหรับตอบคำถามที่เกี่ยวกับใจความสำคัญ หรือชื่อเรื่อง) และต้องรู้วิธี scan (กวาดสายตาหา keyword) เพื่อหารายละเอียดปลีกย่อยเฉพาะอย่าง (สำหรับตอบคำถามที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อย) คอร์สติวสอบเข้าเตรียอุดม ครบทั้ง Grammar / Vocab / ตะลุยโจทย์ เฉลยอย่างละเอียด เนื้อหาเข้มข้น

Read More

ยื่น IELTS ไปเรียนต่อต่างประเทศใช้คะแนนเท่าไหร่

อังกฤษ (The United Kingdom),ออสเตรเลีย (Australia),นิวซีแลนด์ (New Zealand),แคนาดา (Canada) อังกฤษ (The United Kingdom) คะแนน IELTS 5.5 (ต้องเรียน pre-sessional course เพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อน) University of Leicester Birmingham City University University of Sheffield University of Greenwich Cardiff University Brunel University London คะแนน IELTS 6 University of Bristol (ต้องเรียน pre-sessional course) Swansea University Northumbria University คะแนน IELTS 6.5 University of Edinburgh…

Read More

ทำความรู้จัก Reading Comprehension ใน TOEFL ITP

ข้อสอบ TOEFL ITP ในส่วน Reading Comprehension จะประกอบด้วยบทความสั้นหลายบทความ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบทความเชิงวิชาการแบบที่เราจะพบได้ในการเรียนในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมไปเรียนต่อ แต่ละบทความจะมีคำถามตามมาเกี่ยวกับบทความนั้น ๆ โดยรวมทุกบทความแล้วจะมีคำถามรวมทั้งหมด 50 ข้อ มีเวลาทำ 55 นาที เตรียมตัวสอบอย่างไร?

Read More

เทคนิคพิชิต IELTS WRITING By KruPloy Berante

เทคนิคพิชิต IELTS WRITING → ต้องเสนอข้อมูลได้ถูกต้อง  → บอกภาพรวม → เน้นจุดสำคัญ → เสริมรายละเอียดได้เหมาะสม หรือ Task Response หรือ การตอบได้ตรงคำถาม สำหรับ Task 2 → ตอบตรงคำถาม → บอกใจความสำคัญของเรียงความ พร้อมใส่รายละเอียดสนับสนุน → ถ้าเป็นการแสดงความคิดเห็น แสดงจุดยืนให้ชัดเจน → สรุปก่อนจบ → แบ่งข้อมูลหรือแนวความคิดออกเป็นย่อหน้าย่อย ๆ ได้อย่างเหมาะสม (ควรเป็น 3-5 ย่อหน้า) โดยแต่ละย่อหน้าจะมีใจความสำคัญหรือแนวคิดหลักเพียง 1 อย่าง (สำหรับ Task 2) → ใช้คำเชื่อมหลากหลายเพื่อเชื่อมความ → ใช้ศัพท์ได้หลากหลาย → ใช้ศัพท์ที่ต้องใช้ร่วมกัน (collocations) ได้ถูกต้อง → ใช้ศัพท์ถูกความหมาย → สะกดถูกต้อง →…

Read More

เทคนิค Present งาน ให้เหมือนมืออาชีพ

รู้หรือไม่ว่า การนำเสนองาน (presentation) ที่ดีนั้น ตอนเปิดคือจุดสำคัญมาก เพราะมันคือส่วนที่ยากที่สุด และจะเป็นส่วนที่จะทำให้ผู้ชมหรือผู้ฟังสนใจหรือไม่สนใจการนำเสนอของเราได้เลย ดังนั้น เปิดให้ดีค่ะ วิธีเปิดที่ดี ให้ทำตาม checklist WISE OWL นี้ได้เลยค่ะ (ข้อมูลจาก Grussendorf, Marion. English for Presentations. Oxford University Press)

Read More

เปรียบเทียบข้อสอบ Inter Program แต่ละประเภท 

CU-TEP, TU-GET, IELTS, TOEFL ITP, SAT, TOEIC หลาย ๆ คนอาจอยากเรียนต่อระดับปริญญาโท หรือเอก หรืออยากไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วมีคำถามว่า จะสอบอะไรดี เพราะข้อสอบอินเตอร์มีเยอะไปหมด มาดูกันดีกว่าค่ะว่า ข้อสอบหลัก ๆ ที่คนนิยมสอบกันมีอะไรบ้าง และต่างกันอย่างไร รูปแบบการสอบ ค่าสอบ ความถี่ของการจัดสอบ CU-TEP ข้อสอบปรนัย (Multiple Choice) 120 ข้อแบ่งเป็น 3 partsListening 30 ข้อReading 60 ข้อWriting (เป็น error identification) 30 ข้อคะแนนเต็ม 120 คะแนนมีทั้งการสอบบนกระดาษ และการสอบออนไลน์ 900 บาท มีจัดทุกเดือน เดือนละ 1-2 ครั้ง รูปแบบการสอบ ค่าสอบ ความถี่ของการจัดสอบ TU-GET ข้อสอบปรนัย (Multiple Choice)…

Read More