ทำความรู้จักกับข้อสอบ IELTS

IELTS มีกี่ประเภท อะไรบ้าง IELTS แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ สำหรับ IELTS (Academic/General Training) และ IELTS for UKVI (Academic/General Training) ไม่มีความแตกต่างกัน มีความเหมือนกันทั้งในส่วนของเนื้อหา รูปแบบการสอบ ความยากง่ายของข้อสอบ และการให้คะแนน แต่ใบรายงานผลการสอบของคุณนั้น จะมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย นั่นคือ IELTS UKVI จะมีสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่า คุณได้เข้าสอบ IELTS ในสถานที่สอบซึ่งผ่านการรับรองจากกระทรวงมหาดไทยแห่งสหราชอาณาจักร (Secure English Language Test, SELT) หากต้องการศึกษาในสหราชอาณาจักรหรือสมัครลงทะเบียนทางวิชาชีพ จะต้องสอบ IELTS Academic เพื่อขอวีซ่าไปยังสหราชอาณาจักร ค่าสอบ IELTS  IELTS Regular (แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์): 7,350 บาท IELTS UKVI (แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์): 7,710 บาท IELTS…

Read More

สรุป Grammar: Participial Phrases

โดยครูพลอย บีรันเต้ Participial Phrase คือวลีที่มี participle เป็นคำหลัก ทำหน้าที่เป็นส่วนขยาย participle มี 2 แบบ ได้แก่ 1.      Present Participle → v-ing → ความหมายเป็น active – นามที่ v-ing ขยายเป็นผู้ทำ v-ing นั้น 2.      Past Participle → v-3 → ความหมายเป็น passive – นามที่ v-3 ขยายเป็นผู้ถูกกระทำด้วย v-3 นั้น การันตีด้วยนักเรียนกว่า 40,000 คน 80% สอบได้คะแนนตามที่ต้องการ สอบเข้าแพทย์จุฬา วิศวะจุฬา เภสัช พร้อมประกาศณียบัตรหลังเรียนจบ

Read More

เรื่องต้องรู้ก่อนสอบ A–LEVEL (ภาษาอังกฤษ) กับครูพลอยบีรันเต้

Recap เรื่องต้องรู้ก่อนสอบ A–LEVEL กับครูพลอยบีรันเต้ข้อสอบพัฒนามาจากข้อสอบวิชาสามัญ จึงมีรูปแบบคล้าย ๆ กัน ข้อสอบ A-Level เป็นข้อสอบรายวิชาสามัญที่เน้นการนำความรู้ไปใช้งาน (Applied Knowledge)จำนวนข้อสอบรวม 80 ข้อคะแนนเต็ม 100 คะแนนประเภทข้อสอบ ปรนัย (multiple choice) (ข่าวดีคือลดจาก 5 ตัวเลือกเหลือ 4 ตัวเลือก)ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาทีในรายวิชาภาษาอังกฤษแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ทักษะการฟังและการพูด (Listening and Speaking Skills) (20 ข้อ 25 คะแนน)แบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ ดังต่อไปนี้-เติมบทสนทนาแบบสั้น (Short Conversation) จำนวน 3 บทสนทนาจำนวนข้อคำถาม (4 ข้อ/บทสนทนา รวม 12 ข้อ)-เติมบทสนทนาแบบยาว (Long Conversation) จำนวน 1 บทสนทนาจำนวนข้อคำถาม (8 ข้อ/บทสนทนา…

Read More

5 เทคนิค ต้องรู้ก่อนสอบเตรียมอุดม

1.รู้วิธีเดาศัพท์ ทั้งเดาจากรากศัพท์ และเดาจากบริบท 2.ทำ reading ต้องรู้จักวิธี skim เพื่อจับใจความสำคัญ (สำหรับตอบคำถามที่เกี่ยวกับใจความสำคัญ หรือชื่อเรื่อง) และต้องรู้วิธี scan (กวาดสายตาหา keyword) เพื่อหารายละเอียดปลีกย่อยเฉพาะอย่าง (สำหรับตอบคำถามที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อย) คอร์สติวสอบเข้าเตรียอุดม ครบทั้ง Grammar / Vocab / ตะลุยโจทย์ เฉลยอย่างละเอียด เนื้อหาเข้มข้น

Read More

ภาษาอังกฤษสำหรับหนุ่มๆ สาวๆ ที่ขึ้น BTS, MRT ทุกวัน

การเดินทาง ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็น และควรเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้งคำศัพท์และรูปประโยคเพื่อใช้ในการสนทนาเกี่ยวกับการเดินทาง Bangkok Mass Transit System (BTS) รถไฟฟ้า Metropolitan Rapid Transit (MRT) รถไฟฟ้าใต้ดิน รวมคำศัพท์ Platform : ชานชลา Station : สถานี Next station : สถานีต่อไป Terminal station : สถานีปลายทาง Ticket : บัตรโดยสาร Add credits : เติมเงิน Fare : ค่าโดยสาร Ticket window : ช่องจำหน่ายตั๋ว Coin exchange : แลกเหรียญ   ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ Where’s the ticket window? = ช่องขายตั๋วอยู่ที่ไหน Where…

Read More

เทคนิคการหัดใช้ thesaurus ฝึก grammar

ศัพท์สัมพันธ์ (Thesaurus) คือ คลังของคำศัพท์ ที่รวบรวมคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกันหรือใกล้เคียงกันมารวมไว้เป็นกลุ่ม ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดทำกลุ่มคำในเฉพาะของสาขาวิชา ซึ่งรูปแบบในการจัดทำมี 2 ประเภท คือ รับคำศัพท์มาจากผู้เชียวชาญสาขาวิชานั้นๆ หรือ รวบรวมคำศัพท์เองแล้วนำมาจัดกลุ่ม จากนั้นจึงนำคำศัพท์มาสร้างความสัมพันธ์กัน สำหรับจุดเด่นของ Thesaurus คือ คำศัพท์ทุกคำจะมีความสัมพันธ์กัน วิธีค้นคำใน thesaurus ก็เหมือนกับในดิกชันนารี เขาจะเรียงคำหลัก ไปตาม A, B, C, D… เมื่อเราจะแต่งประโยคเพื่อใช้ในการพูดหรือเขียนเพื่อให้ประโยคที่เราจะแต่ง มีความหลากหลาย ไม่ใช้คำเดิม ๆ ซ้ำ ๆ ซาก ๆ สื่อข้อความได้ชัดเจน ตรงประเด็น หรือให้ความรู้สึกตามที่เราต้องการจะสื่อ ซึ่งลักษณะเช่นนี้คำศัพท์สามัญอาจทำหน้าที่ได้ไม่ดีนัก เพราะมันสามารถให้ความหมายได้เพียงดาด ๆ  

Read More

ฝึก Speaking เท่ากับ ฝึก Grammar ด้วยนะ

1.พูดกับตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ การ เลือกหนังสือเล่มโปรดมาอ่านออกเสียงดังๆ พูดสิ่งที่เราคิดออกมาดังๆ เป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวหัวข้อต่างๆ เช่น กีฬา, ครอบครัว การพูดหน้ากระจก มโนว่าคนในกระจกนั่นแหละคือคู่สนทนาของเรา และบันทึกเสียงสิ่งที่อ่านหรือพูด แล้วฟังเพื่อหาข้อดีข้อเสียในการออกเสียงและสำเนียงของตัวเอง   2.อ่านหนังสือ, หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ การอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเป็นการเปิดหัวใจสู่โลกใหม่ และพาเราไปสู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับใหม่ๆ ด้วย กุญแจสู่ความสำเร็จก็คือ เลือกหนังสือที่เหมาะกับตัวเรา ถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นจากหนังสืออะไร ให้หาจากสิ่งที่เราสนใจ สำหรับหนังสือพิมพ์ คุ้มค่ากับการอ่านอย่างมาก เพราะไม่เพียงแค่ภาษาอังกฤษจะพัฒนาขึ้นเท่านั้น แต่ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์มากในยามที่พูดคุยกับเจ้าของภาษา   3.ดูรายการโทรทัศน์, ซีรี่ย์, ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ การดูรายการโทรทัศน์ หรือ YouTube ภาษาอังกฤษ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยเราได้ดี พยายามเลียนเสียงให้เหมือนพวกเขา (จับน้ำเสียง ความเร็ว และสำเนียง) ถ้าเป็นไปได้ให้บันทึกเสียงพูดของตัวเองไปด้วย ถึงจะพูดผิดไปบ้างคำสองคำก็ไม่เป็นไร เพราะสิ่งสำคัญคือการได้พูด เมื่อฝึกฝนด้วยวิธีนี้หลายๆ ครั้ง จะสังเกตเห็นว่าการพูดภาษาอังกฤษของเราฟังเหมือนเจ้าของภาษามากขึ้น   4.ฝึกการเขียนภาษาอังกฤษทุกวัน การเขียนจะทำให้เราได้ใช้คำศัพท์ใหม่ๆ และเข้าใจหลักไวยากรณ์มากขึ้น พยายามเขียนทุกวันโดยใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ใหม่ๆ ที่ได้เรียนมา แม้จะเพียงไม่กี่ประโยคก็ตาม แต่สิ่งสำคัญคือ จงเขียนภาษาอังกฤษให้ติดเป็นนิสัย  …

Read More

รู้หรือไม่? คุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษได้

ในยุคที่การรู้แค่ภาษาเดียวไม่พอ และภาษาอังกฤษเป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกคนต้องมี มีพ่อแม่หลายคนอยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ จึงพยายามสรรหา วิธีสอนภาษาอังกฤษลูก ให้สามารถฟังพูดอ่านเขียน ได้อย่างคล่องแคล่ว เพื่ออนาคตที่ดีของลูกเมื่อโตขึ้น วันนี้ครูพลอยมีวิธีช่วยให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษมาแนะนำ   1. การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันกับลูก ตั้งแต่ ตื่นนอน รับประทานอาหาร อาบน้ำ แปรงฟัน แต่งตัว ทำกิจวัตรประจำวัน ไปโรงเรียน การไปเที่ยว การเล่น และกิจกรรมภายในครอบครัวต่าง ๆ การทำการบ้าน จนถึงการเข้านอน คอยพูดคุยกับลูกด้วยประโยคภาษาอังกฤษแบบง่าย ๆ เพื่อให้ลูกได้โต้ตอบ และรู้สึกว่าได้ใช้ภาษาอังกฤษอยู่เรื่อย ๆ   2. การทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับลูก มีสื่อช่วยสอนภาษาอังกฤษมากมาย ทั้งการ์ดเกมคำศัพท์ บัตรคำ วีซีดีสอนคำศัพท์ให้เด็กได้ดูเพลิน ๆ และหนังสือสองภาษาสำหรับเด็ก สื่อเหล่านี้จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ภาษาได้ดี และเพลินเพลินมากกว่าการให้ท่องจากตำราเหมือนในห้องเรียน   3. เรียนเสริมกับ Berante Online สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่มีคอร์สเรียนมากที่สุด อันดับ 1 ดำเนินการสอนโดย ครูพลอย พัชรา ชินประสาทศักดิ์ ดีกรี…

Read More

5 วิธีการเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งภายใน 3 เดือน

ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ได้ง่าย ครูพลอยพูดอยู่เสมอว่าภาษาอังกฤษจำเป็นต้องใช้เวลาอยู่ด้วยบ่อยๆ ถึงจะซึมซับและคุ้นเคยไปกับมัน ยิ่งถ้าเป็นคนขี้สงสัยและชอบหาความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา ไม่ว่าจะไปเที่ยว ไปตามสถานที่ต่างๆ เราเรียนรู้ได้ตลอดเลยค่ะ ยิ่งภาษาอังกฤษด้วยแล้วเราแทบจะเห็นกันอยู่ตลอด ฉะนั้นแล้วถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษครูพลอยมี 5 วิธีการเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งภายใน 3 เดือนมาฝากกัน 1. ฝึกอ่านภาษาอังกฤษทุกวัน           เวลาเราได้ยินว่าอ่านหนังสือเราจะนึกภาพการอ่านหนังสือเล่มใหญ่ๆหนาๆ แค่คิดก็หมดกำลังใจแล้วใช่มั๊ยคะ? แต่จริงๆแล้วครูพลอยอยากให้อ่านแค่บทความวันละเรื่องก็พอค่ะ ความยาวเรื่องละแค่ครึ่งหน้าก็เพียงพอแล้ว ครูแนะนำให้อ่านหนังสือนิตยสารเล่มเล็กๆที่พกง่าย เช่น Reader’s Digest เป็นต้นค่ะ ซึ่งทำให้เราได้เปิดโลกทัศน์เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหลากหลายไปพร้อมๆกัน เราก็จะได้รู้สึกตื่นเต้นไปด้วย ดีกว่าการอ่านหนังสือเล่มเดียวยาวๆ แต่สำหรับบางคนถ้าชอบอ่านข่าว ก็เป็นแนวทางที่ดีเช่นกันค่ะเช่น CNN BBC Bloomberg หรือจะเป็นนิยาย บทความ ที่เป็นภาษาอังกฤษ ที่สำคัญในยุคดิจิทัลอย่างทุกวันนี้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย ๆ เพียงแค่ ”สัมผัส” ใช้สมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ตของเราให้เป็นประโยชน์ นอกเหนือจากความบันเทิงหรือเล่นโซเชียลมีเดีย หรือถ้าใครเป็นหนอนหนังสือ ก็สามารถเลือกซื้อหนังสือภาษาอังกฤษตามความสนใจและความชอบ สิ่งที่หลายคนคิดไม่ถึงคือ การอ่านไม่ใช่แค่ทำให้เราอ่านเก่งเท่านั้นนะคะ แต่ราจะจำศัพท์ได้มากมายมหาศาลโดยไม่ต้องท่องเลย และจะจำได้มากกว่าการท่องหลายเท่าเพราะมันคือการจำการใช้งานทั้งประโยค และพอเห็นประโยคสวยๆที่ถูกต้องบ่อยๆจาการอ่านก็จะพูดและเขียนภาษาอังกฤษสวยๆออกมาได้อย่างง่ายดายค่ะ…

Read More

Chinese New Year

  ประวัติวันตรุษจีน หรือปีใหม่จีน (Chinese New Year)           สวัสดีค่ะ ช่วงนี้ใกล้เทศกาลตรุษจีนกันแล้ว ครูพลอยในฐานะที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน จึงขอเอาเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับเทศกาลนี้ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ ตรุษจีนนั้นเป็นที่รู้จักและจำได้ทั่วไปว่าเป็น การฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ(Spring Festival) และการฉลองในแต่ละปีจะกินระยะเวลานานถึง 15 วัน ตามปฏิทินจีน(Chinese lunar calendar) ดังนั้นวันตรุษจีนในแต่ละปีจะไม่ตรงกันทุกปี เหมือนกับวันปีใหม่สากล ในปีนี้ก็เข้าสู่ปีระกา (a year of the Rooster) เวลาใกล้ถึงเทศกาลตรุษจีน ผู้คนก็จะเริ่มเริ่มซื้อของขวัญ (gift), สิ่งของประดับบ้านเรือน (decorative things), อาหาร (food)และเสื้อผ้า(clothes) การทำความสะอาดครั้งใหญ่(cleaning the house)ก็เริ่มขึ้นในวันก่อนตรุษจีน  ซึ่งหมายถึงการกวาดเอาโชคร้ายออกไป ประตูหน้าต่างมีการขัดอย่างสะอาดเอี่ยมอ่องทาสีใหม่  ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะนิยมทาสีแดง และมักจะนำโคมแดงมาแขวนหน้าบ้าน(red lanterns) ประตูหน้าต่างจะถูกประดับประดาด้วยกระดาษที่มีคำอวยพร (red couplets) อย่างเช่น อยู่ดีมีสุข ร่ำรวย และอายุยืน เป็นต้น วันก่อนวันตรุษจีน(Chinese New Year’s Eve)…

Read More