TOEIC Online Pre-test

วัดระดับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับเตรียมพร้อมก่อนเรียน TOEIC
อยากรู้ว่าระดับความรู้ภาษาอังกฤษของตัวเองอยู่ในขั้นไหนแล้ว มาลองทำแบบทดสอบสั้นๆ กันค่ะ