ทีมผู้สอน

ทีมอาจารย์ใน Berante Tutor Online

Pploy640x360

ครูพลอย Berante

ภาษาอังกฤษ

ติวสอบภาษาอังกฤษ GAT O-NET กสพท สอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย มช มข มอ CU-TEP และ TOEIC สอนละเอียด ทั้งเนื้อหา และตะลุยโจทย์เตรียมสอบ ให้ภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องที่ไม่ยากอีกต่อไป