ข้อตกลงในการใช้บริการระบบ Berante Online

 • เมื่อคุณชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตหรือ Internet Banking คุณจะสามารถเข้าระบบเพื่อเรียนได้โดยทันที (สำหรับรายการที่เสร็จสมบูรณ์เท่านั้น)
 • ในกรณีคอร์สเรียนที่มีหนังสือประกอบการเรียน ทาง Berante Online รบกวนให้ท่านจัดส่งรายละเอียดดังนี้มายัง berante.english@gmail.com ซึ่งทางสถาบันจะทำการจัดส่งเอกสารให้ท่านภายใน 3 – 5 วันทำการ
  1. ชื่อ – นามสกุล
  2. เบอร์โทรศัพท์
  3. E-Mail (ที่ใช้ในการสมัครเรียน)
  4. วิธีการชำระเงิน
 • กรณีรายการอนุมัติแล้วแต่ไม่สามารถเข้าเรียนได้กรุณาติดต่อทางสถาบันโดยด่วนที่ 02-011-0312
 • การจัดให้บริการนี้เป็นความรับผิดชอบของทางผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว Omise ไม่ใช่ผู้ให้บริการและไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับบริการ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการที่ได้รับ หรือหากต้องการใบเสร็จ กรุณาติดต่อโดยตรงกับทางสถาบัน Berante Online
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า ข้อตกลง และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของ Berante Online ถือเป็นที่สิ้นสุด

นโยบายการเปลี่ยนแปลงหรือคืนเงิน

 • คอร์สเรียนที่สั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี
 • หลังชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานไม่รับเปลี่ยนแปลงคอร์ส ดังนั้น กรุณาตรวจสอบรายการลงทะเบียนเรียนก่อนชำระเงิน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เรารักษามาตรการความปลอดภัยทางเทคนิค ทางกายภาพ และทางด้านการบริหารจัดการที่ออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย และการเปลี่ยนแปลงแก้ไข มาตรการด้านความปลอดภัย ได้แก่ การเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงศูนย์ข้อมูลของเรา และการควบคุมการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล ในขณะที่ทีมการมีการรักษาความปลอดภัยระบบและบริการของเรา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและรักษาความเป็นส่วนตัวของรหัสผ่านของคุณและข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี/การลงทะเบียนหน้าข้อมูลบัญชีของคุณ และตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เราจะไม่รับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราเปิดเผยให้บุคคลภายนอกตามที่มีการเชื่อมต่อบัญชีซึ่งคุณได้ให้อนุญาต