เปรียบเทียบข้อสอบ Inter Program แต่ละประเภท 

CU-TEP, TU-GET, IELTS, TOEFL ITP, SAT, TOEIC หลาย ๆ คนอาจอยากเรียนต่อระดับปริญญาโท หรือเอก หรืออยากไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วมีคำถามว่า จะสอบอะไรดี เพราะข้อสอบอินเตอร์มีเยอะไปหมด มาดูกันดีกว่าค่ะว่า ข้อสอบหลัก ๆ ที่คนนิยมสอบกันมีอะไรบ้าง และต่างกันอย่างไร รูปแบบการสอบ ค่าสอบ ความถี่ของการจัดสอบ CU-TEP ข้อสอบปรนัย (Multiple Choice) 120 ข้อแบ่งเป็น 3 partsListening 30 ข้อReading 60 ข้อWriting (เป็น error identification) 30 ข้อคะแนนเต็ม 120 คะแนนมีทั้งการสอบบนกระดาษ และการสอบออนไลน์ 900 บาท มีจัดทุกเดือน เดือนละ 1-2 ครั้ง รูปแบบการสอบ ค่าสอบ ความถี่ของการจัดสอบ TU-GET ข้อสอบปรนัย (Multiple Choice)…

Read More