ทำความรู้จัก Reading Comprehension ใน TOEFL ITP

ข้อสอบ TOEFL ITP ในส่วน Reading Comprehension จะประกอบด้วยบทความสั้นหลายบทความ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบทความเชิงวิชาการแบบที่เราจะพบได้ในการเรียนในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมไปเรียนต่อ แต่ละบทความจะมีคำถามตามมาเกี่ยวกับบทความนั้น ๆ โดยรวมทุกบทความแล้วจะมีคำถามรวมทั้งหมด 50 ข้อ มีเวลาทำ 55 นาที เตรียมตัวสอบอย่างไร?

Read More