O-NET M.3 Pre-test

วัดระดับภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆ ม.ต้น ที่กำลังจะสอบ O-NET ม.3
อยากรู้ว่าระดับความพร้อมของตัวเองอยู่ประมาณไหนแล้ว มาลองทำแบบทดสอบสั้นๆ กันค่ะ