ทำความรู้จัก Reading Comprehension ใน TOEFL ITP

ข้อสอบ TOEFL ITP ในส่วน Reading Comprehension จะประกอบด้วยบทความสั้นหลายบทความ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบทความเชิงวิชาการแบบที่เราจะพบได้ในการเรียนในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมไปเรียนต่อ แต่ละบทความจะมีคำถามตามมาเกี่ยวกับบทความนั้น ๆ โดยรวมทุกบทความแล้วจะมีคำถามรวมทั้งหมด 50 ข้อ มีเวลาทำ 55 นาที

เตรียมตัวสอบอย่างไร?

  • หาบทความเชิงวิชาการมาฝึกอ่านบ่อย ๆ ซึ่งหาได้ทั้งในหนังสือเรียน นิตยสาร และวารสารวิชาการ รวมถึงบนอินเทอร์เน็ต และควรอ่านบทความหลากหลายสาขาวิชา (เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะ การบริหารธุรกิจ)
  • ฝึกอ่านอย่างมีระบบ ต้องรู้จักการอ่านเพื่อจับใจความและหาข้อมูล
    • กวาดสายตา (scan) เพื่อหาข้อมูลสำคัญเฉพาะอย่าง เช่น วันที่ ตัวเลข หรือคำศัพท์เฉพาะ
    • อ่านผ่าน ๆ (skim) เพื่อจับใจความสำคัญ (main idea) โดยเน้นย่อหน้าแรกเยอะ และย่อหน้าอื่น ๆ เน้นประโยคแรกและประโยคสุดท้าย (ในตอนฝึก ให้อ่านผ่าน ๆ แล้วจับใจความดูก่อน จากนั้นจึงอ่านละเอียดอีกรอบ เพื่อเช็คว่าเข้าใจถูกต้องมากน้อยแค่ไหน)
    • เพิ่มพูนวงศัพท์ให้ตนเอง
    • ขณะฝึกอ่าน สังเกตคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย และลองเดาความหมายดูก่อนจะไปเปิด dictionary

Berante English

กวดวิชาภาษาอังกฤษออนไลน์มากสุดอันดับ1 โดยครูพลอย อาจารน์ช่องทรู ดีกรีอักษรศาสตร์ จุฬา และเตรียมอุดมศึกษา คอร์สตั้งแต่ระดับมํธยม มหาวิทยาลัย คนทำงาน ทุกสนามสอบ และ IELTS TOEIC CU-TEP TU-GET และ TOEFL ITP

No Comments

Be the first to start a conversation

Leave a Comment