เปรียบเทียบข้อสอบ Inter Program แต่ละประเภท 

CU-TEP, TU-GET, IELTS, TOEFL ITP, SAT, TOEIC

หลาย ๆ คนอาจอยากเรียนต่อระดับปริญญาโท หรือเอก หรืออยากไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วมีคำถามว่า จะสอบอะไรดี เพราะข้อสอบอินเตอร์มีเยอะไปหมด มาดูกันดีกว่าค่ะว่า ข้อสอบหลัก ๆ ที่คนนิยมสอบกันมีอะไรบ้าง และต่างกันอย่างไร

รูปแบบการสอบค่าสอบความถี่ของการจัดสอบ
CU-TEPข้อสอบปรนัย (Multiple Choice) 120 ข้อแบ่งเป็น 3 parts
Listening 30 ข้อ
Reading 60 ข้อ
Writing (เป็น error identification) 30 ข้อ
คะแนนเต็ม 120 คะแนน
มีทั้งการสอบบนกระดาษ และการสอบออนไลน์
900 บาทมีจัดทุกเดือน เดือนละ 1-2 ครั้ง
รูปแบบการสอบค่าสอบความถี่ของการจัดสอบ
TU-GETข้อสอบปรนัย (Multiple Choice) 100 ข้อแบ่งเป็น 3 parts
Structure 25 ข้อ
Error identification 13 ข้อ
Sentence completion 12 ข้อ
Vocabulary 25 ข้อ
Cloze (เติมบทความให้สมบูรณ์) 15 ข้อ
Synonyms (หาคำที่ความหมายเหมือน) 10 ข้อ
Reading 50 ข้อ
คะแนนเต็ม 1,000 คะแนนมีทั้งการสอบบนกระดาษ และการสอบออนไลน์
500 บาทมีจัดทุกเดือน เดือนละ 2-3 ครั้ง (บางเดือนอาจมีแค่ออนไลน์)
รูปแบบการสอบค่าสอบความถี่ของการจัดสอบ
IELTSสอบ 4 ทักษะListeningReadingWriting (เขียนเรียงความจริง)Speaking
ข้อสอบมีทั้งแบบเลือกตอบ เติมคำ เขียนตอบ
7,100 บาทสอบทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง
จัดสอบ IELTS แบบกระดาษกรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก นครราชสีมา (โคราช) ขอนแก่น ภูเก็ต
จัดสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์กรุงเทพฯ  เชียงใหม่ 
ในปัจจุบัน เปิดสอบแบบคอมพิวเตอร์ (ที่ศูนย์สอบ) มากกว่าแบบกระดาษ
รูปแบบการสอบค่าสอบความถี่ของการจัดสอบ
TOEFL ITPข้อสอบแบบปรนัย (Multiple Choice) ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1: การฟัง (Listening Comprehension) 35 นาที (50 ข้อ)

ส่วนที่ 2: ไวยากรณ์ (Structure & Written Expression) 25 นาที (40 ข้อ)

ส่วนที่ 3: การอ่าน (Reading Comprehension) 55 นาที (50 ข้อ)
คะแนนเต็ม 677 คะแนน
สอบบนกระดาษ1,800 บาท
สอบในคอมพิวเตอร์1,900 บาท
มีศูนย์สอบหลายแห่งศูนย์สอบบางแห่งเปิดสอบทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
รูปแบบการสอบค่าสอบความถี่ของการจัดสอบ
TOEICข้อสอบปรนัย (Multiple Choice) แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ Listening (การฟัง) 100 ข้อ เวลา 45 นาที
1 Photographs
2 Question-Response
3 Conversations
4 Talks
Reading (การอ่าน) 100 ข้อ เวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที
5 Sentence Completion (มีทั้ง grammar และ vocabulary)
6 Paragraph Completion (มีทั้ง grammar และ vocabulary)
7 Reading Comprehension

คะแนนส่วนละ 495 คะแนนรวมทั้ง 2 ส่วน 990 คะแนน
1,800 บาทศูนย์สอบหลักของ CPA มีในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่เท่านั้น โดยเปิดสอบวันจันทร์ ถึงเสาร์ วันละ 2-3 รอบ

รูปแบบการสอบค่าสอบความถี่ของการจัดสอบ
SATเป็นการสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
ข้อสอบ SAT แบ่งออกเป็น 2 วิชาคือ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ คะแนนเต็มของ SAT จะอยู่ที่ 1,600 คะแนน แบ่งเป็นวิชาละ 800 คะแนน
โดยวิชาภาษาอังกฤษแบ่งเป็น 2 พาร์ท คือ Reading จำนวน 52 ข้อ และ พาร์ท Writing and Language จำนวน 44 ข้อ มีเวลาในการทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง 40 นาที
100.50 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3,800 บาท) โดยเป็นราคาที่ไม่รวมค่าสมัครล่าช้า สำหรับคนที่สมัครก่อนวันสอบน้อยกว่า 1 เดือนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม 29 ดอลลาร์ (ประมาณ 1,000 บาท) แนะนำให้สมัครก่อนถึงวันสอบล่วงหน้า 2 เดือนสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ของ College Board โดยเลือกวันที่สอบและศูนย์สอบที่สะดวก

Berante English

กวดวิชาภาษาอังกฤษออนไลน์มากสุดอันดับ1 โดยครูพลอย อาจารน์ช่องทรู ดีกรีอักษรศาสตร์ จุฬา และเตรียมอุดมศึกษา คอร์สตั้งแต่ระดับมํธยม มหาวิทยาลัย คนทำงาน ทุกสนามสอบ และ IELTS TOEIC CU-TEP TU-GET และ TOEFL ITP

No Comments

Be the first to start a conversation

Leave a Comment