เทคนิคพิชิต IELTS WRITING By KruPloy Berante

เทคนิคพิชิต IELTS WRITING

  1. Task Achievement หรือ การบรรลุเป้าหมายตามหัวข้อ สำหรับ Task 1

→ ต้องเสนอข้อมูลได้ถูกต้อง 

→ บอกภาพรวม

→ เน้นจุดสำคัญ

→ เสริมรายละเอียดได้เหมาะสม

หรือ Task Response หรือ การตอบได้ตรงคำถาม สำหรับ Task 2

→ ตอบตรงคำถาม

→ บอกใจความสำคัญของเรียงความ พร้อมใส่รายละเอียดสนับสนุน

→ ถ้าเป็นการแสดงความคิดเห็น แสดงจุดยืนให้ชัดเจน

→ สรุปก่อนจบ

  1. Coherence and Cohesion หรือ ความสัมพันธ์และการเชื่อมโยง

→ แบ่งข้อมูลหรือแนวความคิดออกเป็นย่อหน้าย่อย ๆ ได้อย่างเหมาะสม (ควรเป็น 3-5 ย่อหน้า) โดยแต่ละย่อหน้าจะมีใจความสำคัญหรือแนวคิดหลักเพียง 1 อย่าง (สำหรับ Task 2)

→ ใช้คำเชื่อมหลากหลายเพื่อเชื่อมความ

  1. Lexical Resource หรือ ทรัพยากรคำศัพท์

→ ใช้ศัพท์ได้หลากหลาย

→ ใช้ศัพท์ที่ต้องใช้ร่วมกัน (collocations) ได้ถูกต้อง

→ ใช้ศัพท์ถูกความหมาย

→ สะกดถูกต้อง

  1. Grammatical Range and Accuracy หรือ การใช้ไวยากรณ์ได้หลากหลายและถูกต้อง

→ ใช้โครงสร้างประโยคได้หลากหลายรูปแบบ

→ ใช้ tense หลากหลาย

→ ใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง

→ ใช้โครงสร้างประโยคได้ถูกต้อง

Berante English

กวดวิชาภาษาอังกฤษออนไลน์มากสุดอันดับ1 โดยครูพลอย อาจารน์ช่องทรู ดีกรีอักษรศาสตร์ จุฬา และเตรียมอุดมศึกษา คอร์สตั้งแต่ระดับมํธยม มหาวิทยาลัย คนทำงาน ทุกสนามสอบ และ IELTS TOEIC CU-TEP TU-GET และ TOEFL ITP

No Comments

Be the first to start a conversation

Leave a Comment